figyelő jehu 2.

figyelő jehu 2.

"Kétoldali véleménydiktatúra"?!

2016. január 09. - figyelő jehu 2.

 

A mai hatalommal demokráciában lehetetlen együtt élni.

Nincs alku – Magyarország, a leendő új, demokratikus Magyar Köztársaság hadd legyen boldog! Amennyire csak lehetséges.

Lehet-e képzelt középről valóságos dolgokról beszélni? A Magyar Narancsban megjelent cikk tétele szerint a szemben álló felek lényegében egyformán zártak, egyformán kirekesztők, mégpedig a vélemények tartalmára való tekintet nélkül.

Számomra már az sem világos, Orbániáról szólván miféle demokratikus közéletről, általában miféle demokráciáról fantáziál a szerző:

„Egy plurális demokráciában, mint amilyen a magyar is…”

Mi az istenről beszél? Az persze teljesen egyértelmű, hogy a táborok zártsága, engesztelhetetlensége árt a demokráciának – de hogy jön ez ide..? Hol vagyunk már ettől..!

Mert igaz ugyan, hogy „ez az egyre erősebbre és nagyobbra növő szellemi karantén … végső soron olyan polarizációhoz vezet, amely évtizedekre lehetetlenné teszi a közös cselekvést”– no de ki akar itt közösen cselekedni? Ez volna ma a föladat? Helyeselhető volna-e mai körülményeink között ilyen akarat? Éppenséggel mindig a hatalomnak kellene e tekintetben gesztusokat tennie, s 1994-98 között voltak is ilyen, viszonzatlanul maradt gesztusok – de hát manapság beszélni sem érdemes erről…

A magyar demokrácia jövője nem a mai hatalommal és „szellemi hátországával” való együttműködésre – amelyre egyébként ez a hatalom egyáltalán nem is hajlandó, legfeljebb amolyan maffiaalapon –, hanem annak legyőzésére alapozható. Arra, hogy a fideszes típusú „politizálásnak” a szervezet bukása után egyszer s mindenkorra el kell lehetetlenülnie… Minél tovább halasztódik e küzdelem nyílt fölvállalása a demokratikus ellenzék részéről, annál súlyosabb árat kell majd fizetnünk.

Számomra tehát az az alapkérdés, milyennek ítéli meg a mai magyar állapotokat a szerző. Az én nézőpontomból a mai hatalommal és „szellemi hátországával” – mondjak neveket?! – demokraták nem akarhatnak együttműködni. A hatalom bűnszervezet jellege teljesen egyértelmű.

A nőkkel kapcsolatos Kövér- és Ákos-dumák körüli viták fölemlítése után Reiner Roland igen gyorsan súlyos általánosításokig jut. Úgy vélem, a cikknek már a címe is hamis. Az írás tételei ezt a véleményemet csak megerősítik.

Egyik kutya, másik eb..?

„A stratégia lényege mindkét esetben a helyesnek vélt politikai közösségből való kizárás szándéka – aki nem része, annak a véleménye tartalomtól függetlenül válik hamissá, tévessé.”

„Pedig ahogy egy menekültbarát balliberális nem kívánja Magyarország pusztulását, úgy a bevándorlást ellenző jobboldaliról sem kéne feltételezni, hogy nem európai módon politizál – neki csupán mást jelent ez a fogalom.”

Valóban? Valóban egyszerűen bevándorlást ellenző jobboldaliakról állítják, hogy nem európai módon politizálnak? Én ezt egészen másképp látom: szerintem az a bizonyos jobboldal aljas módon hazudozik és uszít, mégpedig önző, hatalommaximalizálási érdekeit szolgálva. Mindent elkövet azért, hogy az emberek képtelenek legyen helyesen megítélni a dolgokat. Kell-e hivatkoznom a kormánypárt egészen elképesztő, fasisztoid tartalmaktól hemzsegő médiabirodalmára?! S a Fidesz vezető politikusainak naponkénti sorosozására, brüsszelezésére..?

Minden dolog lényege annak története – kik is (voltak) a kirekesztő politizáláskezdeményezői..?

„… a 2000-es években a Fidesz önmagát azonosította a nemzettel – kizárva így belőle az MSZP-t és az SZDSZ-t. A másik oldalról a baloldali és liberális képviselők önmagukat a demokratikus politikai közösség letéteményesének tartották, melyből pedig a Fidesz volt kizárható.”

A csurkista szélsőséget is magában foglaló magyar keresztény-konzervatív tábor kezdettől hajlott a kirekesztő jellegű politizálásra, s a Fidesz nem 2000-től, hanem – fokozatosan – attól kezdve vette át a (szélső)jobboldal retorikáját, propagandáját, hogy egyáltalán fölvetődött az 1994-es szocialista-liberális koalíció lehetősége. A liberálisok és a szocialisták pedig – utóbbiak meg-megalkudva – rendre a „demokratikus közösségből” igyekeztek „kizárni” azokat, akik őket a nemzetből rekesztették volna ki. Pontosabban: megállapították a tényt – a megfelelő következtetések levonását általában mellőzve –, hogy a Fidesz nem demokratikus párt.

Csakhogy ez két nagyon különböző dolog – ráadásul a „kirekesztések” sorrendje teljesen egyértelmű. Gondoljunk például a Vasárnapi újság című gyalázatossá züllesztett rádióműsor fideszes-miépes megszállására, a belőle áradó gátlástalan gyűlölködésre, uszításra.

Éles belpolitikai, alapértékeket érintő vitákban az ellenfél demokratikus voltánakkétségbe vonása gyakran előforduló, bár normális körülmények között nagyon is ellenszenves jelenség.

De az ellenfeleit a nemzetből kirekeszteni igyekvőket nem demokratáknak minősíteni: mi lehet ennél természetesebb? Mi lehet ennél igazabb?!

(És fokozatosan sikerült a Fidesznek kialakítania azt a társadalmi atmoszférát, amelyben a zsidózás, a cigányozás, a buzizás a hatalom berkeiben és hátországában, az egyatáborban természetessé, mindennapossá vált; azt az atmoszférát, amelyben nem demokratának lenni újbeszélül azt jelentette és jelenti, hogy valaki konzervatívnemzetikeresztény…)

Azt mondom közéleti vetélytársaimra, hogy nem demokraták: vagy igazam van, vagy nincs. Normális viszonyok közepette az ilyen állítás súlyosan megbélyegző – megvan a kockázata arra nézve is, aki alkalmazza.
Azt mondom politikai ellenfeleimre, hogy nemzetárulók, idegen szívűek, idegenszerűek – s teszem ezt folyamatosan, szervezetten úgy, hogy mindig a rasszista, elsősorban az antiszemita és cigánygyűlölő indulatokra bazírozom, mindenre kész sajtómunkásokatfoglalkoztatva: föl sem vetődhet az a kérdés, hogy az állítás igaz-e.

Nem demokratának mondani valakit: sértő lehet.

Nemzetárulónak, idegen érdekek bérenceinek mondani valakit: olyan gondolkodást elevenít föl, amelynek százezer számra voltak hazánkban áldozatai, s napjainkban is bármikor életveszélyes fenyegetéssé válhat.

Tehát: egyik kutya, másik eb?!

A szerző megemlíti, hogy az ellentétek rögzülésében, a táborok bezáródásában komoly szerepe van a nagyon aktívan politizáló civil értelmiségnek.

Hagyjuk most azt az egyébként nem mellékes kérdést, kiket is tekinthetünk civileknek.

Miféle eszmecsere, nyitottság, tolerancia volna lehetséges mondjuk a Fidesz fontos „értékeit” közvetítő Bayer Zsolt és például a meséivel az irodalom és a közélet határterületén mozgó Parti Nagy Lajos között? Bizony, kibékíthetetlen ellentétek vannak közöttük, a „közös cselekvésnek” nincsenek lehetőségei: mindketten kizárják a másikat a maguk értékvilágából – tehát egyik kutya, másik eb?!

Az írás logikája alapján „kétoldali véleménydiktatúráról” kell beszélni egyrészt a sorosozó-rothschildozó-brüsszelező stb. zsidózás és xenofób uszítás, valamint annak kompromisszum nélküli elutasítása kapcsán is… Nagy kár, hogy a menekültekkel kapcsolatban a demokratikus ellenzék nem volt képes a kompromisszum nélküli szembefordulásra: nem az a baj, hogy például e tekintetben a táborok teljesen zártak volnának, hanem éppen az, hogy nem eléggé zártak…

Meggyőződésem, hogy aki a magyar demokrácia valós esélyeit kutatja, annak be kell látnia: a szemben álló felek közötti harc elkerülhetetlen – nem a közös cselekvések idejét éljük…

A mai hatalommal demokráciában lehetetlen együtt élni.

Nincs alku – Magyarország, a leendő új, demokratikus Magyar Köztársaság hadd legyen boldog! Amennyire csak lehetséges.

Broáfff-ország

Undorító.

Lassan két évtizede foglalkozik Orbán és szervezete, "polgári köreinek" sokasága a magyar múlt legrémesebb kísérteteinek föltámasztásával. Most, hogy Horthy-szobrok kezdik ellepni Orbániát, vessünk számot a helyzettel - csak úgy, kutyafuttában.

A pártállami kontroll alatt működtetett magyar "közhatalom" - a kormány, a közigazgatás, a "közmédia", a magánmédia jelentős része, az igazságszolgáltatás, a kultúra államfüggő része a szélsőjobboldalt magában foglaló egyatábor uralma alatt áll.

Újnyilas színház Budapesten; "magyar sziget"; Fideszt támogató neonáci-újnyilas irányzatú szerveződések tömege stb.

Mikepércs - cseppben a tenger: neonáci-újnyilas zenekarokat népszerűsít honlapján...

Vég nélkül sorolhatók a példák.

Ne csodálkozzék senki: ebben az országban a Fidesz vezetője maradhatott az az ember, aki még 2000 előtt kedvencének nevezte az alvilági, rasszista Vasárnapi újságot, az elzabrált-lezüllesztett "Magyar Nemzet"-et és azt a Demokratát, amely hetente közölt náci-nyilas reklámokat.

Ma Kedves Vezető...

Pártjának polgármesterei, képviselői élen járnak a Horthy-kultusz építésében; "vitézek" és más őrültek, banditák hangját erősíti föl a Fidesz. Az Örökös Miniszterelnök a parlamentben Pörzsével édelgett közös ellenfeleik "párbajképesség-problémáiról, és nem akadt a Fideszben senki, aki ezt szóvá tette volna; igaz, korábban cigányozott is...

Ma azt mondja, nem az ő dolga a Horthy-mániáról állást foglalni..

Az őrület, az aljasság szilárdnak látszó rendszerré állt össze.

Messzire tekintenek: antiszemita írókat tesznek kötelező anyaggá a közoktatásban. Jellemzi a hatalmat: mintha csak a giccset és a rasszistákat kedvelné...

És a lakosság jelentős része még mindig kéjeleg a hatalomtól kapott piszkos kéjben: az elaljasodás mocskos örömében.

Broáfff-ország lettünk.

 

Nyirő-esti dumák

VI. 16.

Egy frissítést ez is megér: a Fidesz - azonosulása egyértelmű kifejezéseként - hivatalos honlapján kommentár nélkül hozta Németh Szilárd ótvaros handabandáját...

Aki még most sem fogja föl, hogy a Fidesz tökéletesen amorális, a szó polgári demokratikus értelmében pártnak sem nevezhető sajátos szervezet, azon aligha lehet segíteni...

VI. 16.

Németh Szilárd, irodalom- és apostol-rajongó, Orbánért imádkoztató fideszes országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere (hány ilyen alakot választottak meg a 2010-es zemberek?!):

"...már bent a teremben közölte, hogy a tüntetést szervező Vadai Ágnesnek két Nyirő József- és egy Radnóti-kötetet fog ajándékozni, hogy a politikus megismerhesse az erdélyi író műveit. Vadai Ágnes korábbi szerepére utalva érdemes megemlíteni, hogy egyike volt azoknak, akik a Parlamentben leszavazták a kettős állampolgárságról szóló törvényt."

Fráter Olivér, történész

"... arról beszélt, hogy Nyirő József  nem volt háborús bűnös, még csak vádat sem emeltek ellene. A történészi kutatások szerint az író nem vállalt tevőleges szerepet egyik diktatúrában sem. Életének utolsó éveit Madridban töltötte, mert ott talált menedéket.

(Hogy Hitlert dicsőítette, hogy Szálasi "parlamentjében" megszavazta Bajcsy-Zsilinszky meggyilkolását, az nyilván semmiség; antiszemita kirohanásai szót sem érdemelnek - mert még nem jött el az ideje annak, hogy nyíltan ünnepelni lehessen... És Madrid... annak idején minden demokrata ott talált menedéket...)

Takaró Mihály irodalomtörténész

"... arról szólt, hogy a magyar irodalmi kánont helyre kell állítani, mert a kommunista időszak alatt jóformán az egész erdélyi irodalmat kizárták a magyar kultúrából ideológiai okokból. Nyirő József megítélése a maga korában pozitív volt, kortársai a baloldaltól a jobboldalig nagyra értékelték műveit. Az erdélyi írót nemcsak székely apostolnak, hanem a székelyek Mikszáthjának is nevezték; miként Mikszáth Kálmán a palócokat, úgy Nyirő a székelyeket ismertette meg a világgal.

Az irodalomtörténész az író szélsőjobboldali múltjára utalva emlékeztetett rá, hogy a magyar irodalom számos alakját száműzhetnék a jeles írók sorából, ha bizonyos közéleti szerepvállalásukat vennék alapul. Egy ideig a kommunista eszmével rokonszenvezett József Attila, Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső, mégis kiváló költőkként tartjuk őket számon.

Ide vonatkozó kérdés, hogy Nyirő miért nem hagyta ott a parlamentet 1944-ben? Erre Takaró Mihály azt felelte: Nyirő esküt tett, hogy nem hagyja el a képviselőházat, amíg lehetősége volt cselekedni Székelyföldért. Az irodalmár szerint az író soha nem volt nyilas, mert nem volt tagja a nyilas pártnak."

Milyen megható az eskühöz való hűség: valóban, akkoriban a Székelyföldért legtöbbet Szálasi "parlamentjében" lehetett cselekedni...

Ezt pedig - mert olyan gyönyörű! - megismétlem, az anyázást mellőzve...

"...a magyar irodalom számos alakját száműzhetnék a jeles írók sorából, ha bizonyos közéleti szerepvállalásukat vennék alapul. Egy ideig a kommunista eszmével rokonszenvezett József Attila, Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső, mégis kiváló költőkként tartjuk őket számon."

A kurva ... életbe már: ezek tényleg utolsó szemét fideszes-egyatáboros gazemberek.

Meg kell még említeni, hogy a Nyirőről elnevezett "irodalmi és műveltségi verseny" fővédnöke bizonyos Kövér László. Vélhetően magánemberként...

Túlbuzgott..?

Frissítve VI. 16-án:

Tessék, lehet tájékozódni...

VI. 9.

Áder felmentette Ravasz László bírót

Száműzni kell Kádár bíráit az igazgatási posztokról /  2. rész

Amikor Ravasz László kétrészes írása megjelent, egyrészt botrányosnak tartottam a nyilvánvaló politikai tendenciája miatt, másrészt arra gondoltam, hogy a bíró úr talán "túlbuzgott". Mindenesetre írását az igazságszolgáltatás függetlensége elleni általános támadás nyitányaként is lehetett értelmezni. Szakmainak álcázott durva politikai kirohanás volt.

Azt gondoltam akkor, hogy a szerző alkalmatlan a bírói szerepre - ki kell rúgni...

Eltelt egy év, és tényleg: mára kényelmetlenné vált. Talán a nemzetközi helyzet, ugyebár... De azért meglep, hogy Áder meghozta a természetes döntést!

Mindenesetre érdekesen tálalja a dolgot az MTI - az Origóra hivatkozva így ír:

MTI 2012. június 9., szombat 14:17

Felmentette Áder János köztársasági elnök azt a Csongrád megyei bírót, aki tavaly súlyos kritikával illette a bírói szervezetet, ezért a bíróság fegyelmi eljárást indított ellene, és felmentését kezdeményezte - írta az Origo hírportál.

A köztársasági elnöki felmentésről szóló döntés május 23-i keltezésű, de csak a június 8-i Magyar Közlönyben jelent meg.


A fentiek alapján a gyanútlan pógár azt gondolhatja, megint ártatlan báránykát rúgtak ki...

Pedig nem. Mindenesetre érdekes.

*

Dezorientált Népszava :-))

A "törvényőr" Áder simán kirúgta a rendszert kritizáló bírót

De a Népszabadság sem fáradt a tájékozódással...

Neonáci-újnyilas honlapok "Áder elhallgattatta a rendszert bíráló bírót" címmel számolnak be a dologról. Hát nem csodálatos..?

*

Kiegészítésül:

Összeomlana-e a magyar igazságszolgáltatás 300 bíró kiesése esetén?

Oda az igazság! - részlet:

"Bár a kormánypárti politikusok ezúttal feltűnően kerülték a bűnbakképző retorikát, az intézkedés közvetlen kárvallottjainak hibáztatását, a jobboldali média azért csak igyekezett betölteni a keletkezett kommunikációs űrt - így válhatott napok alatt legfontosabb hivatkozási pontjukká, mi több, a kérdés kompetens szakértőjévé RavaszLászló, a Csongrád Megyei Bíróság cégbírája.Ravasz bíró terjedelmes írása - Egy szegény bíró panaszai - a Magyar Hírlapban jelent meg, azóta napi rendszerességgel lép fel a kormányközeli média minden lehetséges fórumán az Echo Tv-től a Kossuth rádión át az M1 műsoraiig. Cikkében és médiaszerepléseiben éppen ott folytatja a mondatot, ahol a Fidesz politikusai elhallgatnak: azért kell nyugdíjazni az idősebb bírákat, mert a bírói függetlenség és önigazgatás paravánja mögött változatlanul a pártállami idők erői működnek; ők alkotják a felsőbb fokú bíróságokon dolgozó azon bírói elitet, amelyik nem enged teret az új idők fiataljainak; a másodfok azért bírálja fölül oly gyakran az első fok ítéletét, mert az itt eljáró bírók egy része politikai és egyéb megbízásokat teljesít etc."

Makai Lajos a Magyar Bírói Egyesület elnöke a bíróságok átalakításáról

Uniós petíció...

Kirúgták a rendszert kritizáló bírót - részlet:

"Ravasz László szerint az ítélet üzenete az, hogy ha valaki bírálni meri a diktatúrával a mai napig nyíltan kollaboráló bírósági vezetőket, és valakire már csak a gyanú is rávetül, hogy jobboldali, akkor őt azonnal ki kell rúgni. Ez egy csúnya figyelmeztetés a kormánynak és az igazságszolgáltatás új vezetőinek, hogy „mi még itt vagyunk, és bárkit el tudunk távolítani a bírói karból”. Az elbocsátott megyei bíró szerint mindez azt is jelenti, hogy még nem sikerült megreformálni a bírósági rendszert. Ravasz jelezte, fellebbez a döntés ellen, és ha a jogerős ítélet az elsőfokú határozattal megegyező lesz, akkor az Alkotmánybírósághoz fordul."

*

Június 10.:

Nem volt mérlegelési joga...

Ne tetézd, vazze!

Márpedig Németh Szilárd, a Fidesz ogy.-i képviselője, Csepel polgármestere, civilben amatőr irodalom- és apostol-rajongó, tetézi...

Magabiztossága árulkodó: ez az ember vélhetően annyira hülye, hogy föl sem fogja, milyen aljas...

Új ötlete: "önkormányzata"  Nyirő- és Radnóti-kötettel ajándékozza meg az érettségizőket... Mert hogy mindketten, úgymond, kiemelkedő alakjai a magyar irodalomnak.

Erre aligha lehet mást mondani, mint hogy hess... Mert azt írja ez az ... izé, hogy "irodalmunk mindkét neves alakja..."

Erre anyázni kellene, már csak az adekváltság kedviér, ugyi - de hát...

Az pedig csak természetes, hogy az ocsmánykodása ellen tiltakozókról amolyan Szijjártó- meg Selmeczi-módra handabandázik összevissza, főleg gyalázkodva...

De azért a végén még "nagyvonalú", toleráncs is:

"Ma bármelyik magyar könyvesboltba vagy könyvtárba is tér be az olvasó, Nyirő József, Radnóti Miklós, Wass Albert, József Attila, Esterházy Péter vagy éppen Petri György műveit egyaránt megtalálhatja. A magyar kulturális sokszínűség megfér egymás mellett, csak a kulturálatlanság és a vad gyűlölet képes éket verni emberek és értékek közé."

Írhat ez a tökfej még ezer ilyen marha aljasságot, aljas marhaságot, akkor sem fogok anyázni, legfeljebb megjegyzem, hogy bizony indokolt, mert adekvált volna... Mer - mondják - mindennek van határa...

Van-e undorítóbb annál - már ezen a területen, ugyi -, mint amikor seggfej képviselők, polgármesterek kultúráról kezdenek pofázni..? Miért nem érik be azzal, hogy azt tehetnek, bugrisok - ma még! -, amit akarnak? Miért muszáj szemtelenkedniük?

Buta kérdés: mert bugrisok...

Nem lesz ennek jó vége, fijjug! Mentek magatoktól a ..., vagy megvárjátok, míg muszáj lesz?

*

A zállampárt meg zalaptákolmányát zajándékozza a zérettségizőknek, plusz Hoffmann Rózsa zlevele...

"Zezek" tényleg nem zismernek határt...

**

 

Tanulmányi verseny is...

A csepeli Nyirő-estről, amelyet gyalázatos módon éppen a Radnótiról elnevezett művelődési házban tartanak, felületesen azt hittem, hogy egyetlen program.

De nem: úgy tűnik, átgondolt, "nemzetnevelő" szándékú rendezvénysorozat része, mintegy kezdete. Mert Németh Szilárd, Csepel irodalom- és apostol-rajongó fideszes polgármestere "Nyirő József Kárpát-medencei irodalmi és műveltségi versenyt" is hirdetett. Kövér László a fővédnök...

Radnótiról elnevezett művelődési házba vinni Nyirőt politikailag rehabilitáló rendezvényt (mi mást tehetne egy fideszes országgyűlési képviselő, polgármester? hisz az irodalomhoz semmi köze) durva ízléstelenség, sőt, kihívó provokáció.

Ám középiskolásokat terelni Nyirőről elnevezett "irodalmi és műveltségi versenybe" már más minőség: ifjúság elleni bűncselekménynek tekintendő. A Jobbik által szervezett "tanulmányi versenyekhez" hasonlóan...

Döbbenetes, hogy ezekre a versenyekre a magyar középiskolák hajlandók diákokat mozgósítani! Szégyene ez minden igazgatónak, minden osztályfőnöknek, minden szaktanárnak; szégyene a fenntartónak, a szülői közösségeknek - a hatalomnak, az országnak. Mert ez(eke)t a gyalázatos verseny(eke)t nem indokolja, nem magyarázza az a szakmai-erkölcsi képtelenség, hogy Nyirőt, Wass Albertet (Szabó Dezső más megítélés alá esik, de ő meg nem középiskolába való tananyag!) a hatalom beemelte a NAT-ba.

 

De ha már "verseny", akkor javaslom irodalmi témának Radnótin kívül például Sárközi Györgyöt, Szerb Antalt, Bálint Györgyöt, Rejtő Jenőt, Pap Károlyt; műveltségi anyagnak Bajcsy-Zsilinszky Endrét és az MTK történetét...

Nyirő-est a Radnótiban...

Bajcsy-Zsilinszkyről elnevezett, az est megrendezésére alkalmas intézménye nyilván nincs Csepelnek.

Igazán kár, elvégre Nyirőnek, a "nyilas parlament" képviselőjének mégiscsak közvetlenebb köze volt Bajcsy-Zsilinszky meggyilkolásához, mint Radnótiéhoz...

És ez az est olyan fontos, olyan kiemelkedő kulturális esemény, hogy maga Németh Szilárd, Csepel irodalom- és apostol-rajongó polgármestere hívja meg rá a zembereket...

Mellesleg Németh Szilárd a Fidesz országgyűlési képviselője.

*

Az ember, ha nem zember, naponta érezheti úgy, hogy a hatalom már nem tud az eddigieknél is pimaszabbul elkanászodni, elpofátlanodni - és tessék: naponta bizonyítják, hogy a világ minden tekintetben, tehát az elkanászodás, az elpofátlanodás tekintetében is végtelen.

Németh Szilárd meghívóját olvasva nekem a mostanában nagyon aktív - szerény, de megérdemelten szerzett vagyonkája birtokában a magyar munkavállalók lustaságát bíráló - Schmidt Mária régi, telitalálatként ható dumája jut eszembe: az ember lecsatolná az oldalfegyverét és ...

(Schmidt szerint a lecsatolt oldalfegyver bizonyos alakok keresztüllövésére ["mint a kutyát" - állatvédelem?!] alkalmazható; én konzervatívabb vagyok, s megelégednék néhány jelképes vágással a legpofátlanabb hatalmasok képén...)

*

Szégyen!

"Magyar rend"

(Kiegészítés VI. 13.): hajléktalanokat is igazoltatnak - olyanokat, akik hosszú ideje ugyanott árulják lapjukat; a rendőröknek ismerniük kellene őket... Szerintem fölháborító gyakorlat.

VI.12.

Mielőtt hivatalból üldözhetnének, gyorsan leírom. :-)

Bár: a visszamenőleges "törvénykezés" korát éljük...

Tapasztalataimat Józsefvárosban szereztem, de nincs okom azt gondolni, hogy e haza más részeiben alapvetően másképp értelmeznék a "rendet".

Rendőrök sétálnak a közterületeken - kettesével, négyesével vigyáznak ránk, akarom mondani, a rendre.

Néha jó érzés látni őket - hiszen annyi másféle őr védelmez minket, hogy az ember óhatatlanul elveszti biztonságérzetét: önkormányzati őrök serege, rendőrnek látszó közterület-felügyelők, biztonsági őrök mindenfelé - közülük nem kevesen olyanok, úgy külsőre, ránézésre, hogy az ember legszívesebben rendőrért kiáltana...

Jó tehát, hogy találkozhatunk igazi rendőrökkel is... Ráadásul olyanokkal, akik dolgoznak: nem hülyéskedem, vigyáznak a rendre!

Igazoltatnak.

Sokszor.

Sokszor láttam is őket, amint dolgoznak - mindenesetre annyiszor biztosan, hogy eltöprenghessek: vajon van-e rendszer rendőreink tevékenységében?

Felületesen vizsgálva a dolgot úgy tűnt, hogy minden cigányt igazoltatnak, vagy legalábbis arra törekednek, hogy megtegyék - mondjuk, mindenkivel legalább havonta egyszer.

De kicsit alaposabban belegondolva rájöttem, ez képtelenség: Józsefvárosban ugyanis nincs meg az ehhez szükséges rendőri kapacitás.

Más lehet tehát a dolog lényege: nem az a helyzet, hogy minden cigányt igazoltatnak, hanem az, hogy akit igazoltatnak, cigány(nak látszik)...

*

Önmagában elfogadhatatlannak vélem, hogy a rendőrök "csak úgy" igazoltathatnak: a célhoz nem kötött igazoltatás (tehát a próba-szerencse alapú is) közönséges zaklatás: Akarom mondani, nem közönséges zaklatás: maga az államhatalom zaklatja bizonyos polgárait - származási alapon.

Gondoljunk bele egy kicsit: ami ebben az országban antiszemitizmus-ügyben tapasztalható, az elviselhetetlen. Nem maga az antiszemitizmus, hanem a hatalom kettős magatartása. "Megvédünk benneteket is" - üzenik a zsidóknak, bár azok nem védelmet, hanem a hatályos törvények érvényesítését kérik. Azt például, hogy ne lehessen rendőri sorfal védelmében kórusban mocskoszsidózni... Az öntudatosabbak azt is elvárnák, hogy a hatalom vezető képviselői ne bájologjanak naponta valamelyik félfasiszta médiában. Legalább néha-néha hagyjanak ki egy-egy napot!

Nem tudom, mi a helyzet a melegek és szimpatizánsaik tervezett polgárjogi felvonulásával: ha megtartják, meglehet, ismét rendőrök fölött-mellett hajigálhatják a menetet a nemzeti-keresztény-konzervatív gondolat utcai harcosai...

Szóval: nem áll jól a köztársaság ügye.

De Magyarországon a hatalom képviselői, a rend őrei a közterületeken csak a cigány kisebbség tagjait zaklatják - s közülük is inkább csak a elesettebbeket -, minden különösebb ok és cél nélkül, csak úgy, ránézésre...

Végre rendesen bele kellene ebbe gondolnunk, demokraták!


Kacsintgat-e már?

Orbán Kádárt idézően beszél, viselkedik - egyre gyakrabban.

Leereszkedőn, nárcisztikusan kedélyeskedik, bratyizik a hozzá hűségesekkel és a meghódoltakkal - lásd az "ügyészség napja" (mifasznak?!) alkalmából tartott "előadását": Helyreállt a jogállam...

Az nem újság persze, hogy hazudik; én is csak rutinból jegyzem meg: ő hazudik, én észrevételezem...

Orwell tanulni járhatna ehhez a szélhámoshoz, aki, miután pozíciót fogott, pávatáncba kezdett...

Jut eszem az a szintén kedélyes megjegyzése - emlékszünk még rá? valahogy lusták vagyunk naponta idézni -, mely szerint megtanulta, hogy ha megölheti politikai ellenfeleit, akkor megteszi...

Annak idején Kádár is "pozíciót fogott" - hát, ő megölhette politikai ellenfeleit, a szó szoros értelmében. Azóta a nemzetközi helyzet is másképp fokozódott, a hatalom kénytelen beérni szervezett karaktergyilkosságokkal, széljobbosokat mozgósító hecckampányokkal...

Kádár konszolidált, mihelyt úgy látta, megteheti, meg kell tennie. Előbb pozíciót fogott, aztán sakkozni kezdett... És beszélt, általában barátságosan: oda-odakacsintva zembereire - de úgy, hogy mások is értsenek belőle...

Sokan valósággal imádták Kádárt.

Orbán megvédte a nyugdíjakat, letámadta a bankokat ("a zemberek oldalára állt a bankárvilággal szemben"...) - pozíciót fogott: igyekezett forrásokról gondoskodni a "szervezett rablóbanda" számára; dinamikusan hozzákezdett a jogállam helyreállításához: visszamenőleges és személyre szabott "törvénykezéssel", az alkotmánybíráskodás megszüntetésével, a média, a közigazgatás, a kultúra, az igazságszolgáltatás pártállami típusú kontroll alá helyezésével.

Sokan valósággal (még mindig) imádják Orbánt.

A sakkozás bizonyára megerőltető dolog "magyar focihoz" szokott intellektusa számára, már csak azért is, mert annak szabályai nehezebben szabhatók az ő személyére; a saját focipályáján (Orbániában) szabadon rugdalózhat, akár a kapuját is levitetheti; menet közben módosíthatja a szabályokat, a bírókat is lezavarhatja...) hát pávatánccal próbálkozik. Illegeti, riszálja magát, itthon és külföldön.

Szerintem otthon, a tükör előtt már Pomádé király új ruháját vagy legalábbis a kádári kacsintgatást próbálgatja.

*

Barátok közt, jó kedvvel

süti beállítások módosítása